Z historie po současnost

Nejstarší písemnou zprávou o jihlavském sladovnictví je patrně zmínka v městské knize z první poloviny 14. století. Po vzoru jiných řemesel vzniká z volného sdružení sladovníků a pivovarníků sladovnický cech. První skutečná sladovnická statuta, která již nemá charakter cechovních artiklů, byla potvrzena městskou radou Jihlavy v říjnu 1579.

Kvalita a vývoz

Díky jeho kvalitě se jihlavskému pivu otevřelo množství vzdálených trhů. Prostřednictvím dodávek jihlavského piva na vídeňský dvůr, Ladislavu Pohrobkovi, císaři Fridrichu III., arcivévodovi Karlu Štýrskému a dalším čelním představitelům své doby se jihlavské pivo rozšířilo v řadě cizích zemí. Počátkem 17. století se během jediného zimního období uvařilo v Jihlavě pro vývoz devět set várek piva. Cílovou stanicí vyváženého piva bylo převážně Rakousko, v tuzemsku se pak jihlavské pivo těšilo zvláštní oblibě především v Brně.

Nový jihlavský pivovar

Roku 1735 si cech vymohl na císaři Karlu VI. výsadu stáčet pivo nejen ve městě, ale rovněž v katastru městských poddanských vsí. V roce 1748 Marie Terezie stanovila ve městě Jihlava konečný počet právovárečných domů na 123. Všech těchto 123 majitelů právovárečného práva jednoznačně vtělilo v roce 1859 svoje právo várečné do nového pivovaru, dnešního Pivovaru Jihlava. Nový jihlavský pivovar byl slavnostně otevřen 4. dubna 1861. Pivovar sám však jako rok svého vzniku označuje rok 1860, kdy začal fungovat jako významný hospodářský subjekt.

Střídání majitelů

Od svého založení byl převážně v rukou německých majitelů. Po druhé světové válce byl znárodněn a privatizován v roce 1995, kdy pivovar přešel do rukou Karla Schwarze. Ten se o dva roky později snažil předlužený pivovar neúspěšně prodat, a tak akcie nakonec převedl na management pivovaru. Pivovar se v této době potýkal s hospodářskými potížemi, nacházel se na hranici likvidace. V roce 2001 získala většinový podíl belgická společnost Bockhold, která pivovar orientovala spíše na vývoz levného piva především do Belgie, Německa a Rakouska. I za tímto účelem v pivovaru instalovala moderní CK tanky.

Identita

V roce 2008 koupila téměř zkrachovalý jihlavský pivovar ryze česká pivovarnická společnost Pivovary Lobkowicz. Pod taktovkou nových majitelů se v létě 2008 pivovar vrátil k výrobě piva podle původních receptur. Pivo tak má oproti dřívějšku opět typickou plnou chuť a tmavší barvu. Jedenáctistupňový Ježek se postupně vrátil na pozici, kterou zaujímal před lety – je to poctivě vařené pivo za dobrou cenu. Tuto změnu pozitivně ohodnotili jak samotní spotřebitelé, což dokládá prodej piva Ježek, který se od té doby více než zdvojnásobil, tak i posouzení odborných hodnotitelů, když např. Sdružení přátel piva udělilo na konci roku 2011 pivu Ježek 11 % ocenění titul Jedenáctka roku, který obhájil i následující rok.

Zvyšující se poptávka

Pivovar v posledních letech uvedl na trh několik novinek. Kromě nového multibalení lahví to byl např. i Ježek nefiltrovaný – živé pivo s vysokým obsahem pivovarských kvasnic, které chutná jako v dobách, kdy bylo dobré pivo nikoli výsadou, ale stavovskou ctí. Jedná se o světlý ležák nefiltrovaný, kvasnicový, nepasterizovaný s obsahem alkoholu 4,9 %, který se dodává do vybraných restaurací i jako tankové pivo. U různých příležitostí pak pivovar vaří speciální várky piv. Na velikonoční svátky je to červený a zelený Velikonoční Krasličák, u příležitosti svátku sv. Martina Svatomartinský speciál, na Mikuláše pak Čertovský speciál.